Villkor för tjänsten

Översikt 
Denna webbplats drivs av Bluehealth. På hela webbplatsen hänvisar termerna "vi", "oss" och "vår" till Bluehealth. Bluehealth erbjuder denna webbplats, inklusive all information, verktyg och tjänster som finns tillgängliga från denna webbplats till dig, användaren, konditioneras på ditt godkännande av alla villkor, villkor, policyer och meddelanden som anges här. 

Genom att besöka vår webbplats och/eller köpa något från oss, engagerar du dig i vår "tjänst" och samtycker till att vara bunden av följande villkor ("Användarvillkor", "villkor"), inklusive de ytterligare villkor och policyer som refereras häri och/eller tillgängliga via hyperlänk. Dessa användarvillkor gäller för alla användare av webbplatsen, inklusive utan begränsning användare som är webbläsare, leverantörer, kunder, handlare och/eller bidragsgivare av innehåll. 

Läs dessa användarvillkor noggrant innan du får tillgång till eller använder vår webbplats. Genom att besöka eller använda någon del av webbplatsen samtycker du till att vara bunden av dessa användarvillkor. Om du inte samtycker till alla villkor i detta avtal kan du inte komma åt webbplatsen eller använda några tjänster. Om dessa användarvillkor betraktas som ett erbjudande, är godkännande uttryckligen begränsat till dessa användarvillkor. 

Alla nya funktioner eller verktyg som läggs till i den aktuella butiken ska också omfattas av användarvillkoren. Du kan när som helst granska den senaste versionen av användarvillkoren på den här sidan. Vi förbehåller oss rätten att uppdatera, ändra eller ersätta någon del av dessa användarvillkor genom att publicera uppdateringar och/eller ändringar på vår webbplats. Det är ditt ansvar att regelbundet kontrollera denna sida för ändringar. Din fortsatta användning av eller tillgång till webbplatsen efter utstationering av eventuella ändringar utgör godkännande av dessa ändringar. 

Vår butik är värd på Shopify Inc. De förser oss med e-handelsplattformen online som tillåter oss att sälja våra produkter och tjänster till dig. 

AVSNITT 1-VILLKOR FÖR ONLINEBUTIK 
Genom att godkänna dessa användarvillkor intygar du att du är minst myndig i din delstat eller provins, eller att du är myndig i din delstat eller provins och du har gett oss ditt medgivande till att låta någon av dina minderåriga anhöriga att använda denna webbplats. 
Du får inte använda våra produkter i olagligt eller otillåtet syfte, och inte heller kan du, vid användning av tjänsten, bryta mot lagar i din jurisdiktion (inklusive, men inte begränsat till, upphovsrättslagar). 
Du får inte överföra några maskar eller virus eller någon kod av destruktiv natur. 
Ett brott eller brott mot något av villkoren kommer att resultera i en omedelbar uppsägning av dina tjänster. 

AVSNITT 2-ALLMÄNNA VILLKOR 
Vi förbehåller oss rätten att neka service till någon av någon anledning när som helst. 
Du förstår att ditt innehåll (som inte inkluderar kreditkortsinformation) kan överföras okrypterat och involvera (a) överföringar över olika nätverk; och (b) ändringar av överensstämmelse och anpassning till tekniska krav för anslutande nätverk eller enheter. Kreditkortsuppgifter krypteras alltid vid överföring via nätverk. 
Du samtycker till att inte reproducera, duplicera, kopiera, sälja, återförsälja eller exploatera någon del av tjänsten, användning av tjänsten, eller tillgång till tjänsten eller någon kontakt på webbplatsen genom vilken tjänsten tillhandahålls, utan uttryckligt skriftligt tillstånd från oss. 
De rubriker som används i detta avtal ingår endast för att underlätta och kommer inte att begränsa eller på annat sätt påverka dessa villkor. 

AVSNITT 3-INFORMATIONENS RIKTIGHET, FULLSTÄNDIGHET OCH AKTUALITET 
Vi är inte ansvariga om information som görs tillgänglig på denna webbplats inte är korrekt, fullständig eller aktuell. Materialet på denna webbplats tillhandahålls endast för allmän information och bör inte åberopas eller användas som enda grund för att fatta beslut utan att konsultera primära, mer exakta, mer kompletta eller mer lägliga informationskällor. All tillit till materialet på denna webbplats sker på egen risk. 
Denna webbplats kan innehålla viss historisk information. Historisk information, nödvändigtvis, är inte aktuell och tillhandahålls endast för din referens. Vi förbehåller oss rätten att ändra innehållet på denna webbplats när som helst, men vi har ingen skyldighet att uppdatera någon information på vår webbplats. Du samtycker till att det är ditt ansvar att övervaka ändringar på vår webbplats. 

AVSNITT 4-ÄNDRINGAR AV TJÄNSTEN OCH PRISER 
Priserna för våra produkter kan ändras utan förvarning. 
Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra eller avbryta tjänsten (eller någon del eller innehåll därav) utan förvarning när som helst. 
Vi kan inte hållas ansvariga gentemot dig eller någon tredje part för någon ändring, prisändring, avstängning eller upphörande av tjänsten. 

AVSNITT 5-produkter eller tjänster (i tillämpliga fall) 
Vissa produkter eller tjänster kan vara tillgängliga exklusivt online via webbplatsen. Dessa produkter eller tjänster kan ha begränsade kvantiteter och är endast föremål för retur eller utbyte enligt vår retur policy. 
Vi har gjort allt för att visa så exakt som möjligt färgerna och bilderna av våra produkter som visas i butiken. Vi kan inte garantera att din dators bildskärm visar någon färg kommer att vara korrekt. 
Vi förbehåller oss rätten, men är inte förpliktade, att begränsa försäljningen av våra produkter eller tjänster till någon person, geografisk region eller jurisdiktion. Vi kan utöva denna rättighet från fall till fall. Vi förbehåller oss rätten att begränsa kvantiteterna av produkter eller tjänster som vi erbjuder. Alla beskrivningar av produkter eller produkt prissättning kan ändras när som helst utan förvarning, efter eget gottfinnande av oss. Vi förbehåller oss rätten att när som helst avbryta en produkt. Varje erbjudande för någon produkt eller tjänst som görs på denna webbplats är ogiltigt där det är förbjudet. 
Vi garanterar inte att kvaliteten på produkter, tjänster, information eller annat material som köpts eller erhållits av dig kommer att uppfylla dina förväntningar, eller att eventuella fel i tjänsten kommer att korrigeras. 

AVSNITT 6-NOGGRANNHET I FAKTURERING OCH KONTO INFORMATION 
Vi förbehåller oss rätten att neka en beställning som du gör med dig. Vi kan, efter eget gottfinnande, begränsa eller annullera kvantiteter som köpts per person, per hushåll eller per beställning. Dessa restriktioner kan innefatta beställningar som görs av eller under samma kundkonto, samma kreditkort och/eller beställningar som använder samma fakturerings-och/eller leveransadress. I händelse av att vi gör en ändring eller avbryter en beställning, kan vi försöka meddela dig genom att kontakta den e-postadress och/eller faktureringsadress/telefonnummer som anges vid den tidpunkt då beställningen gjordes. Vi förbehåller oss rätten att begränsa eller förbjuda beställningar som, enligt vår enda bedömning, verkar vara placerade av återförsäljare, återförsäljare eller distributörer. 

Du samtycker till att tillhandahålla aktuell, fullständig och korrekt inköps-och kontoinformation för alla köp som görs i vår butik. Du samtycker till att omgående uppdatera ditt konto och annan information, inklusive din e-postadress och kreditkortsnummer och förfallodatum, så att vi kan slutföra dina transaktioner och kontakta dig efter behov. 

För mer information, se vår retur policy. 

AVSNITT 7-VALFRIA VERKTYG 
Vi kan ge dig tillgång till tredjepartsverktyg som vi varken övervakar eller har någon kontroll över eller indata från. 
Du bekräftar och samtycker till att vi ger tillgång till sådana verktyg "som det är" och "som tillgängligt" utan några garantier, utfästelser eller villkor av något slag och utan stöd. Vi kommer inte att ha något ansvar som uppstår från eller i samband med din användning av valfria verktyg från tredje part. 
All användning av valfria verktyg som erbjuds via webbplatsen är helt på egen risk och diskretion och du bör se till att du är bekant med och godkänner de villkor på vilka verktyg tillhandahålls av den relevanta tredjepartsleverantören (-erna). 
Vi kan också, i framtiden, erbjuda nya tjänster och/eller funktioner via webbplatsen (inklusive, lanseringen av nya verktyg och resurser). Sådana nya funktioner och/eller tjänster ska också omfattas av dessa tjänstevillkor. 

AVSNITT 8-LÄNKAR FRÅN TREDJE PART 
Visst innehåll, produkter och tjänster som är tillgängliga via vår tjänst kan innefatta material från tredje part. 
Tredjepartslänkar på denna webbplats kan hänvisa dig till tredje parts webbplatser som inte är anslutna till oss. Vi är inte ansvariga för att undersöka eller utvärdera innehållet eller riktigheten och vi garanterar inte och kommer inte att ha något ansvar eller ansvar för tredje parts material eller webbplatser, eller för något annat material, produkter eller tjänster av tredje part. 
Vi är inte ansvariga för några skador eller skador i samband med köp eller användning av varor, tjänster, resurser, innehåll eller andra transaktioner som görs i samband med tredje parts webbplatser. Läs noga igenom den tredje partens policyer och praxis och se till att du förstår dem innan du deltar i någon transaktion. Reklamationer, påståenden, funderingar eller frågor om tredjepartsprodukter ska riktas till tredje part. 

AVSNITT 9-ANVÄNDARKOMMENTARER, FEEDBACK OCH ANDRA INLÄMNINGAR 
Om du på vår begäran skickar vissa specifika inlämningar (till exempel tävlingsbidrag) eller utan en begäran från oss skickar du kreativa idéer, förslag, förslag, planer eller annat material, oavsett om det är online, via e-post, per post eller på annat sätt (kollektivt "kommentarer"), samtycker du till att vi när som helst, utan begränsning, kan redigera, kopiera, publicera, distribuera, översätta och på annat sätt använda i något medium eventuella kommentarer som du vidarebefordrar till oss. Vi är och skall inte vara skyldiga (1) att behålla några kommentarer i förtroende; (2) att betala ersättning för eventuella kommentarer; eller (3) för att svara på eventuella kommentarer. 
Vi kan, men har ingen skyldighet att, övervaka, redigera eller ta bort innehåll som vi bestämmer efter eget gottfinnande är olagligt, stötande, hotande, ärekränkande, nedsättande, pornografiskt, obscent eller på annat sätt stötande eller kränker någon parts immateriella rättigheter eller dessa användarvillkor. 
Du samtycker till att dina kommentarer inte kränker någon tredje parts rättighet, inklusive upphovsrätt, varumärke, sekretess, personlighet eller annan personlig eller äganderätt. Du samtycker vidare till att dina kommentarer inte kommer att innehålla ärekränkande eller på annat sätt olagligt, stötande eller obscent material, eller innehålla något datavirus eller annan skadlig kod som på något sätt kan påverka driften av tjänsten eller någon relaterad webbplats. Du får inte använda en falsk e-postadress, låtsas vara någon annan än dig själv, eller på annat sätt vilseleda oss eller tredje part om ursprunget av några kommentarer. Du är ensam ansvarig för eventuella kommentarer du gör och deras riktighet. Vi tar inget ansvar för eventuella kommentarer som publicerats av dig eller någon tredje part. 

AVSNITT 10-PERSONLIG INFORMATION 
Din inlämning av personlig information via butiken styrs av vår integritetspolicy. För att se vår integritetspolicy. 

AVSNITT 11-FEL, FELAKTIGHETER OCH FÖRSUMMELSER 
Ibland kan det finnas information på vår webbplats eller i tjänsten som innehåller typografiska fel, felaktigheter eller utelämnanden som kan relatera till produktbeskrivningar, prissättning, kampanjer, erbjudanden, produkt fraktkostnader, transittider och tillgänglighet. Vi förbehåller oss rätten att korrigera eventuella fel, felaktigheter eller utelämnanden, och att ändra eller uppdatera information eller annullera beställningar om någon information i tjänsten eller på någon relaterad webbplats är felaktig när som helst utan förvarning (inklusive efter att du har lämnat din beställning). 
Vi åtar oss ingen skyldighet att uppdatera, ändra eller förtydliga information i tjänsten eller på någon relaterad webbplats, inklusive utan begränsning, prisinformation, förutom vad som krävs enligt lag. Inga angivna uppdaterings-eller Uppdateringsdatum som tillämpas i tjänsten eller på någon relaterad webbplats, bör vidtas för att indikera att all information i tjänsten eller på någon relaterad webbplats har ändrats eller uppdaterats. 

AVSNITT 12-FÖRBJUDEN ANVÄNDNING 
Förutom andra förbud som anges i användarvillkoren, är du förbjuden att använda webbplatsen eller dess innehåll: (a) i olagligt syfte; b) begära att andra ska utföra eller delta i olagliga handlingar, (c) att bryta mot några internationella, federala, provinsiella eller statliga förordningar, regler, lagar eller lokala förordningar; (d) att inkräkta på eller kränka våra immateriella rättigheter eller andras immateriella rättigheter; (e) trakassera, missbruka, förolämpa, skada, förtala, förtal, nedsättande, skrämma eller diskriminera baserat på kön, sexuell läggning, religion, etnicitet, ras, ålder, nationellt ursprung eller funktionshinder; f) lämna oriktiga eller vilseledande uppgifter, (g) för att ladda upp eller överföra virus eller någon annan typ av skadlig kod som kommer eller kan användas på något sätt som kommer att påverka funktionaliteten eller driften av tjänsten eller någon relaterad webbplats, andra webbplatser eller Internet; (h) för att samla in eller spåra andras personuppgifter; (i) till spam, Phish, Pharm, svepskäl, spindel, krypa, eller skrapa; j) för något obscent eller omoraliskt syfte. eller (k) att störa eller kringgå säkerhetsfunktionerna i tjänsten eller någon relaterad webbplats, andra webbplatser eller Internet. Vi förbehåller oss rätten att säga upp din användning av tjänsten eller någon relaterad webbplats för brott mot någon av de förbjudna användningarna. 

AVSNITT 13-FRISKRIVNING FRÅN GARANTIER; ANSVARSBEGRÄNSNING 
Vi garanterar inte, representerar eller garanterar att din användning av vår tjänst kommer att vara oavbruten, snabb, säker eller felfri. 
Vi garanterar inte att de resultat som kan erhållas från användningen av tjänsten kommer att vara korrekt eller tillförlitlig. 
Du samtycker till att vi från tid till annan kan ta bort tjänsten under obestämd tid eller avbryta tjänsten när som helst, utan att meddela dig. 
Du samtycker uttryckligen till att din användning av, eller oförmåga att använda, tjänsten sker på egen risk. Tjänsten och alla produkter och tjänster som levereras till dig genom tjänsten är (förutom vad som uttryckligen anges av oss) tillhandahållna "som är" och "som tillgänglig" för din användning, utan någon representation, garantier eller villkor av något slag, varken uttryckliga eller underförstådda, inklusive alla underförstådda garantier eller villkor för säljbarhet, säljbar kvalitet, lämplighet för ett visst ändamål, hållbarhet, titel och icke-intrång. 
I inget fall ska Bluehealth, våra direktörer, tjänstemän, anställda, dotterbolag, agenter, entreprenörer, praktikanter, leverantörer, tjänsteleverantörer eller licensgivare vara ansvariga för någon skada, förlust, fordran, eller någon direkt, indirekta, oförutsedda, bestraffande, särskilda, eller följdskador av något slag, inklusive, utan begränsning förlorad vinst, förlorad intäkt, förlorad besparing, förlust av data, ersättningskostnader, eller liknande skador, oavsett om de baseras på kontrakt, kränkning (inklusive vårdslöshet), strikt ansvar eller på annat sätt, som uppkommer från din användning av någon av tjänsten eller produkter som anskaffats med hjälp av tjänsten, eller för något annat påstående som på något sätt är relaterat till din användning av tjänsten eller någon produkt, inklusive, men inte begränsat till, eventuella fel eller försummelser i något innehåll, eller någon förlust eller skada av något slag åsamkas röd som ett resultat av användningen av tjänsten eller något innehåll (eller produkt) som publicerats, överförts eller på annat sätt gjorts tillgängligt via tjänsten, även om de informerats om deras möjlighet. Eftersom vissa stater eller jurisdiktioner inte tillåter uteslutning eller begränsning av ansvar för följdskador, i sådana stater eller jurisdiktioner, ska vårt ansvar begränsas till den maximala utsträckning som tillåts enligt lag. 

AVSNITT 14-SKADEERSÄTTNING 
Du samtycker till att gottgöra, försvara och hålla Bluehealth och våra moderföretag, dotterbolag, filialer, partners, tjänstemän, direktörer, agenter, entreprenörer, licensgivare, tjänsteleverantörer, underleverantörer, leverantörer, praktikanter och anställda, skadeslösa från alla anspråk eller efterfrågan, inklusive rimliga advokatarvoden, som gjorts av tredje part på grund av eller till följd av ditt brott mot dessa användarvillkor eller de dokument som de innehåller genom hänvisning, eller din kränkning av någon lag eller rättigheter för en tredje part. 

AVSNITT 15-AVSKILJBARHET 
I händelse av att någon bestämmelse i dessa användarvillkor bedöms vara olaglig, ogiltig eller ogenomförbar, ska en sådan bestämmelse ändå vara verkställbar i den utsträckning som tillåts av tillämplig lag, och den ogenomförbara delen ska anses vara avbrutit från dessa användarvillkor, detta beslut ska inte påverka giltigheten och verkställigheten av andra kvarvarande bestämmelser. 

AVSNITT 16-UPPSÄGNING 
Skyldigheter och ansvar för de parter som uppstått före uppsägningsdagen skall överleva uppsägning av detta avtal för alla ändamål. 
Dessa användarvillkor är effektiva såvida och tills sägas upp av antingen du eller oss. Du kan när som helst säga upp dessa användarvillkor genom att meddela oss att du inte längre vill använda våra tjänster eller när du slutar använda vår webbplats. 
Om du i vår enda bedömning du misslyckas, eller om vi misstänker att du har misslyckats, att följa något villkor eller en bestämmelse i dessa användarvillkoren, kan vi också säga upp detta avtal när som helst utan förvarning och du kommer att förbli ansvarig för alla belopp som förfaller till och med dagen för uppsägning; och/eller därmed kan neka dig tillgång till våra tjänster (eller någon del därav). 

AVSNITT 17-HELA AVTALET 
Underlåtenhet av oss att utöva eller genomdriva någon rättighet eller bestämmelse i dessa användarvillkor skall inte utgöra ett avstående av sådan rättighet eller bestämmelse. 
Dessa användarvillkor och eventuella policyer eller driftsregler som publiceras av oss på denna webbplats eller i samband med tjänsten utgör hela avtalet och förståelsen mellan dig och oss och reglerar din användning av tjänsten, ersätter alla tidigare eller samtidiga avtal, meddelanden och förslag, oavsett om de är muntliga eller skriftliga, mellan dig och oss (inklusive, men inte begränsat till, tidigare versioner av tjänstevillkoren). 
Eventuella oklarheter i tolkningen av dessa användarvillkor skall inte tolkas mot den redaktionella parten. 

18 §-TILLÄMPLIG LAG 
Dessa användarvillkor och eventuella separata avtal där vi tillhandahåller dig tjänster ska styras av och tolkas i enlighet med lagarna i Storbritannien. 

AVSNITT 19-ÄNDRINGAR AV TJÄNSTEVILLKOR 
Du kan när som helst granska den senaste versionen av användarvillkoren på den här sidan. 
Vi förbehåller oss rätten, efter eget gottfinnande, att uppdatera, ändra eller ersätta någon del av dessa användarvillkor genom att publicera uppdateringar och ändringar på vår webbplats. Det är ditt ansvar att regelbundet kontrollera vår webbplats för ändringar. Din fortsatta användning av eller åtkomst till vår webbplats eller tjänsten efter att eventuella ändringar av dessa användarvillkor har utpostat innebär att dessa ändringar accepteras. 

AVSNITT 20-KONTAKTUPPGIFTER 
Frågor om villkoren för tjänsten ska skickas till oss på bluehealth@mail.com.